DİJİTAL MEDYA

Hizmet koşulları

Dijital Medya Lisans Sözleşme(ler)i

Sayın Dijital Medya Müşterisi:

Aşağıdaki Hizmet Koşulları, sizinle veya adına bu sözleşmeyi yaptığınız işveren veya diğer kişi (“siz” veya “Müşteri”) ile Dijital Medya (aşağıda Madde 25’te tanımlanan anlamıyla) arasında yapılmış yasal bir sözleşmedir ve tarafınızdan lisanslanan her türlü İçerik ile ilişkili hak ve sorumluluklarınızı belirler. Bu Hizmet Koşulları anlaşmasını yaparak, ikamet ettiğiniz ülkenin fatura adresinizde belirtilen ülke ile aynı olduğunu doğrulamaktasınız.

Herhangi bir İçerik lisansı satın alırken, lütfen bu Hizmet Koşullarını yeniden okuyun. Dijital Medya, istediği zaman bu Hizmet Koşullarını tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler yürürlüğe girmeden önce, Dijital Medya bunları size bildirmek için gereken makul adımları atacaktır. Bu bildirimler Dijital Medya hesabınızda kayıtlı e-posta adresinize e-posta ile gönderilebileceği gibi bu sayfada veya oturum açma sayfanızda da yayınlanabilir veya başka bir yolla yapılabilir. Bu Hizmet Koşullarında yapılacak değişiklikler (otomatik yenilemeler dahil) yalnızca sonraki satın alımlar için geçerli olacaktır. Bu değişikliklerden sonra İçerik li̇sansladığınızda, değiştirilmiş Hizmet Koşullarına tabi olmayı kabul edersiniz.

BU LİSANS, İÇERİĞİ TEK BİR GERÇEK KİŞİNİN LİSANSLAMASINA, İNDİRMESİNE VE KULLANMASINA YETKİ VEREN TEKİL BİR LİSANSTIR. ÇALIŞANLAR, İŞ ARKADAŞLARI VEYA BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLER DAHİL BAŞKA HİÇBİR KİŞİ HESABINIZA ERİŞEMEZ VE HESABINIZ ÜZERİNDEN LİSANSLANAN İÇERİĞİ KULLANAMAZ.

Birden fazla gerçek kişi için erişim ve kullanım hakkı istiyorsanız lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Açıklık getirmek açısından, işveren adına hareket eden bir çalışanın satın aldığı lisanslarda işveren lisans sahibi kabul edilecektir.

 • “İçerik” terimi, (burada tanımlanan şekliyle) Görsel, Video, Haber Amaçlı İçerik ve Müzik dahil Dijital Medya web sitesinden lisanslanabilen tüm içerik anlamına gelir.
 • “Video” terimi, hareketsiz görüntüler hariç herhangi bir formatta kaydedilmiş her türlü hareketli görsel, animasyon, film, video veya diğer sesli/görsel sunumlar, video öğeleri, görsel efekt öğeleri, grafik paketleri ve hareketli tasarım projeleri ifade eder.
 • “Görsel” terimi fotoğraf, vektör, çizim, grafik v.b. anlamına gelir.
 • “Müzik” terimi, şu anda bilinen ve bundan sonra geliştirilecek olan, ses veya ses dizisi içeren her formattaki tüm müzik kompozisyonlarını, ana kayıtları ve diğer kayıtları ifade eder.
 • “Haber Amaçlı”, Haber Amaçlı sekmesi/bölümü altında görünen hareketsiz fotoğrafları ve videoları ifade eder.
 • “Görsel İçerik” terimi, toplu olarak Haber Amaçlı İçeriği, Görselleri ve Videoları ifade eder.

BÖLÜM I – GÖRSEL İÇERİK LİSANSLARI

 1. Dijital Medya bu sözleşmeyle size, ilgili lisans ile açıkça izin verildiği gibi ve burada belirtilen sınırlamalara tabi olarak, Görsel İçeriği dünyanın her yerinde, süreyle sınırlı olmaksızın, kullanmak, (burada açıkça yasaklanan haller dışında) değiştirmek ve çoğaltmak için münhasır olmayan, devredilemez bir hak vermektedir:
 • GÖRSEL LİSANSLARI
 • STANDART GÖRSEL LİSANSI size Görselleri aşağıdaki şekilde kullanma hakkı verir:
 1. Web sitelerinde, çevrimiçi reklamlarda, sosyal medyada, mobil reklamlarda, mobil “uygulamalarda”, yazılımlarda, e-kartlarda, e-yayınlarda (e-kitaplar, e-dergiler, bloglar v.b.), e-posta pazarlaması kapsamında ve (aşağıdaki I.a.i.4 alt maddesinde belirtilen bütçe sınırlamalarına tabi olarak, YouTube, Dailymotion, Vimeo v.b. video paylaşım hizmetleri dahil) çevrimiçi ortamlarda dijital bir reprodüksiyon olarak;
 2. Hiçbir Görselin toplamda 50.000 adetten fazla çoğaltılmaması kaydıyla, dergiler, gazeteler ve kitaplar dahil olmak üzere somut medya kopyalarında ve reklam ürünlerinde veya ürün ambalaj ve etiketlerinin, antetli kağıt ve kartvizitlerin, satış noktası reklamlarının, CD ve DVD kapak resimlerinin bir parçası olarak fiziksel olarak basılması;
 3. Kampanya için hedeflenen izleyici/dinleyici kitlesinin toplamda 500.000 tekil kişiden az olması kaydıyla, reklam panoları, sokak mobilyası v.b. dahil bir “Dış Mekan” reklam kampanyasının parçası olarak.
 4. İzleyici kitlesinin büyüklüğünden bağımsız olarak, söz konusu prodüksiyona ayrılan bütçenin 1.000 ABD Dolarını aşmaması koşuluyla, şu anda bilinen veya bundan sonra tasarlanacak olan herhangi bir ortam yoluyla dağıtımı yapılmak üzere bir filme, videoya, televizyon dizisine, reklama veya başka işitsel-görsel yapımlara dahil olarak;
 5. Yalnızca kendi kişisel ve ticari olmayan kullanımınız içindir (yeniden satış, indirme, dağıtım ya da herhangi bir ticari kullanım için değildir).
 • GENİŞLETİLMİŞ GÖRSEL LİSANSI (yukarıdaki 1-5 maddelerine ek ve Genişletilmiş Görsel Lisanslarına özel olarak) size Görselleri aşağıdaki şekilde kullanma hakkını verir:
 1. Çoğaltma ve baskı sayısında veya bütçede herhangi bir sınırlama olmaksızın, Standart Görsel Lisansı kapsamında izin verilen herhangi bir şekilde;
 2. Hiçbir sınırlama olmaksızın tekstil ürünleri, tasarım ürünleri, mıknatıslar, duvar kağıtları, takvimler, oyuncaklar, kırtasiye ürünleri, tebrik kartları ve perakende satış veya dağıtım amacıyla imal edilen başka her türlü fiziksel reprodüksiyon dahil olmak üzere, satış veya tanıtım için dağıtım amacıyla imal edilen ticari ürünlerde (toplu olarak “Ticari Ürün”), söz konusu Ticari Ürünün Görsel(ler) dışında önemli yaratıcı veya işlevsel unsurlar barındırması kaydıyla kullanılması.
 3. Sizin veya müşterinizin sahip olduğu ve satış amaçlı olmayan bir reklam alanının dekoratif amaçlı duvar resimlerinde (başka bir yaratıcı veya işlevsel unsur olmaksızın) kullanımı.
 4. Satış veya dağıtım amaçlı olarak dijital şablonların unsurları olarak dahil etmek.
 • Standart ya da Genişletilmiş Görsel Lisansları ihtiyacınız olan hakları içermiyorsa, lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
 • VİDEO LİSANSLARI
 1. VİDEO KULLANMA LİSANSI size Videoyu şu koşullarda kullanma hakkı verir:
  1. Söz konusu yapımın hedef kitlesinin 500.000 kişiyi aşmaması koşuluyla İnternet, sosyal medya, “Uygulamalar” veya bu sözleşmeye uygun başka bir ortam kullanılarak yayınlanan veya dağıtılan bir multimedya yapımda (dağıtım sınırlamalarına bakın);
  2. Performansın izleyici sayısının 500.000’i geçmemesi koşuluyla, canlı bir performansla bağlantılı olarak;
  3. web sitelerinde.
 • Video Kullanım Lisansı ihtiyacınız olan hakları içermiyorsa, lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
 • VİDEO COMP LİSANSI size filigranlı ve düşük çözünürlüklü Videoları sadece test, örnek, comp veya taslak değerlendirme malzemelerinde comp (“Comp Video”) olarak kullanma hakkı verir. Video Comp Lisansları, size bu Videoları kamuya açık alanda görüntüleme veya dağıtma ya da nihai malzemelere dahil etme izni vermez. Comp Videoda düzenleme yapılabilir, ancak Dijital Medya filigranı kaldırılamaz ve değiştirilemez. Comp Videoya, bu şekilde indirildiği andan itibaren Video Kullanım Lisansı kapsamında lisans verilmesi mümkündür, ancak Dijital Medya hiçbir şekilde garanti vermemektedir ve Comp Videoya herhangi bir zamanda lisans verilmesini sağlamaktan sorumlu olmayacaktır.
 • HABER AMAÇLI İÇERİK LİSANSI
 1. HABER AMAÇLI İÇERİK LİSANSI size Haber Amaçlı içerik öğesinin tek seferlik, haber amaçlı kullanım hakkını verir; tek seferlik kullanım süresiz olarak dünya geneline dağıtılabilir.
 2. Bu lisansa göre “tek seferlik kullanım” Haber Amaçlı içeriğin sınırsız ortamda ve dağıtım kanalında bağlama göre kullanılarak dağıtım hakkına sahip olmanız şartıyla tek bir bağlamda (örneğin, haber hikayesi, blog yayını, basılı bir yayının sayfası) tek bir sefer kullanımına izin verir. Örneğin, basılı orijinal makalenin bağlamına uygun olmak şartıyla basılı bir makaleyi resimlendirecek Haber Amaçlı içeriğin kullanımı, belki tekrar bir blog, sosyal medya, v.b. üzerinde kullanımı. Basılı orijinal makalenin bağlamına uygun olmayan her türlü kullanım ek lisans gerektirir.
 3. Bu lisansa göre “haber amaçlı kullanım”, insan ilgisini çeken ve özellikle reklam veya ticari ürün gibi ticari kullanımı hariç tutan bir bağlamda açıklama amacıyla kullanımıdır.
 4. Bu Hizmet Koşulları kapsamında lisanslanan Haber Amaçlı İçeriğin tüm kullanımları ayrıca Bölüm I, Madde 4’teki açık kısıtlamalara (karasal yayın/kablolu yayın/OTT aracılığıyla dağıtımı, yayın kapaklarında ve 500.000’i aşan baskılarda kullanımı yasaklayan kısıtlamalara) ve görsel ayrıntı sayfasında belirtilen ve/veya bir Haber Amaçlı İçeriğin meta verilerine dahil edilen “özel kısıtlamalara” (ör. coğrafi veya sektöre özel kullanım kısıtlamaları) tabi olacaktır.
 5. Tüm Haber Amaçlı İçerik, bu TOS’a göre “Sadece Haber Amaçlı Kullanıma Yönelik” olarak kabul edilir.
 6. Her Haber Amaçlı İçerik Dijital Medya web sitesi üzerinden lisanslandırma için uygun olmayabilir veya tüm aboneliklerde kullanılmayabilir. Lisanslandırma için uygun olan Haber Amaçlı İçerik’in herhangi bir zamanda değişebileceğini ve Haber Amaçlı İçerik’e ait herhangi bir özel öğeyi lisanslandırmak için hiçbir hak talep edemeyeceğinizi anlamalısınız. Web sitesi üzerinde lisanslandırma için uygun olamayan herhangi bir Haber Amaçlı içeriği lisanslandırmak isterseniz, Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.
 • GÖRSEL İÇERİK KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

YAPAMAYACAKLARINIZ:

 1. Görsel İçeriğin, söz konusu Görsel İçeriğe ilişkin olarak satın aldığınız lisans ile açıkça sağlanan hakların dışında kullanılması.
 2. Görsel İçerikte tanımlanan ve gösterilen herhangi bir kişinin (“Model”), aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, makul bir insanın bir Modelin aşağılandığını düşüneceği şekilde gösterilmesi: a) pornografi, “müstehcen videolar”, yetişkinlere yönelik eğlence mekanları, eskort servisleri, randevu hizmetleri veya benzerleri ile bağlantılı olarak; b) tütün ürünlerinin reklamı veya tanıtımı ile bağlantılı olarak; c) bir siyasi partiyi, bir parti adayını, seçilmiş bir görevliyi veya herhangi bir politik görüşü veya politik tavrı desteklediği, reklamını veya tanıtımını yaptığı şeklinde politik bir bağlamda; d) fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlıktan mustarip veya bundan dolayı tedavi gören bir kişi olarak; veya e) ahlak dışı veya suç oluşturan faaliyetlerle irtibatlı olarak gösterilmesi.
 3. Herhangi bir Görsel İçeriğin pornografik, iftira veya aldatıcı nitelikte veya karalayıcı, müstehcen veya yasa dışı olarak kabul edilebilecek bir şekilde kullanılması.
 4. “Sadece Haber Amaçlı Kullanım” olarak nitelenen Görsel İçerikte, gösterildiği bağlamı değiştirecek şekilde değişiklik yapılması.
 5. “Sadece Haber Amaçlı Kullanıma Yönelik” olarak tahsis edilmiş Görsel İçeriğin (Haber Amaçlı İçerik dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) referans olarak dahil ticari amaçla, her türlü reklam, ticari ürün veya diğer haber amaçlı olmayan bağlamlarda kullanımı.
 6. Burada özel olarak belirtilen hallerin dışında, herhangi bir Görsel İçeriğin yeniden satışı, yeniden dağıtımı, erişime açılması, paylaşımı veya devri. Örneğin ve bununla kısıtlı kalmamak şartıyla, yukarıda bahsi geçen hususlar, üçüncü tarafların arama ve seçim yaparken kullanabilecekleri bir içerik “galerisi” veya bir içerik “galerisinin” bölümü olarak İçeriğin gösterilmesini yasaklamaktadır.
 7. Görsel İçeriğin, herhangi bir üçüncü kişinin ticari markasını ya da başka bir fikri mülkiyet hakkını ihlal edecek şekilde veya yanıltıcı reklam ya da adil olmayan rekabet davalarına neden olabilecek şekilde kullanılması.
 8. Herhangi bir Görsel İçeriği (kısmen veya tamamen) ticari marka, hizmet işareti, logo veya başka türlü bir kaynak göstergesi veya bunların bir parçası olarak kullanmak.
 9. Herhangi bir Görsel İçeriğin sizin tarafınızdan veya o Görsel İçeriğin telif hakkı sahibi/sahipleri dışında başka bir kişi tarafından oluşturulduğunu açıkça belirterek veya makul bir şekilde ima ederek yanlış beyanda bulunmak.
 • VİDEOLARA ÖZGÜ KISITLAMALAR
 1. Herhangi bir Videonun normal yayın, kablolu TV ağı, OTT video hizmetleri (örneğin Netflix, Hulu, Amazon) veya sinema salonları aracılığıyla dağıtılan multimedya yapımlarında kullanımı.
 2. Videodan türetilen “fotoğraflar”ın, sadece Videodan yararlanılarak türetilmiş çalışmalarınızın kapsam dahilindeki pazarlaması, tanıtımı ve reklamı ile ilişkili olanlar dışında kullanılması.
 • HABER AMAÇLI İÇERİĞE ÖZGÜ KISITLAMALAR
 1. Herhangi bir Haber Amaçlı içeriğin normal yayın, kablolu TV ağı, OTT video hizmetleri (örneğin Netflix, Hulu, Amazon) veya sinema salonları veya bağlantılı promosyon materyalleri aracılığıyla dağıtılan multimedya yapımlarında kullanımı.
 2. Haber Amaçlı içeriğin basılı bir yayının kapağı, kılıfı veya temel kullanımla ilgili diğer ambalaj malzemeleri üzerinde kullanımı.
 3. Haber Amaçlı içeriğin baskı çalışması 100.000 kopyadan fazla olan basımlarda kullanımı.
 • KAYNAK VE TELİF HAKKI BİLDİRİMLERİ
 1. Görseller ve Videolar haber muhabirliği, yorumu, yayını veya diğer herhangi bir “haber amaçlı” bağlamda kullanıldığında, içeriğin hemen bitişiğinde Dijital Medya katılımcısına ve Dijital Medya’a esas olarak aşağıdaki şekilde bir atıfta bulunulacaktır:

”Sanatçının adı/Dijital Medya.com”

 1. Haber amaçlı içerik sahibinin bilgileri aşağıdaki şekilde olmalıdır:

“Sanatçının Adı / Ajans / Dijital Medya”

 1. Ticari olarak makul olan durumlarda, Görsellerin veya Videoların bir Ticari Üründe ya da bir işitsel-görsel yapımda kullanımı Dijital Medya’a atıfta bulunularak aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

”Görsel(ler) veya (uygun olan) Görüntüler, Dijital Medya.com’dan alınan lisans uyarınca kullanılmıştır”

 1. Görsellerin veya Videoların diğer kullanım şekilleri ile ilgili olarak kaynak belirtilmesi, temin edilen başka bir stok içeriğe aynı kullanım ile ilgili olarak atıf verilmedikçe gerekli değildir. Açıklık getirilmesi açısından, Haber Amaçlı içerik için atıf her zaman gereklidir.
 2. Her durumda, atıf ve kaynak bilgisi çıplak gözle açıkça ve kolaylıkla okunabilir boyutta, renkte ve görünürlükte olmalıdır.

BÖLÜM II – MÜZİK LİSANSLARI

 1. “Eser” terimi, Müziğin İnternet ortamından yapılan bir yayının (podcast) bir bölümü, bir radyo belgeseli, radyo reklamı ya da buna benzer sadece sesten oluşan eserler bağlamında anlatı ile senkronize edildiği tek bir görsel-işitsel projenin ya da yalnızca işitsel özelliğe sahip tek bir projenin tüm versiyonlarını ifade eder.
 1. MÜZİK LİSANSLARI

Dijital Medya size, satın aldığınız lisans (aşağıda belirtilen iki lisans tipinden birisi) uyarınca ve Bölüm II Madde 3’te belirtilen kısıtlamalara tabi olarak, Müziği dünya çapında sınırsız süreyle dağıtılabilecek bir Prodüksiyona senkronize etmek için münhasır olmayan, devredilemez bir hak vermektedir:

 • STANDART MÜZİK LİSANSI: Bir Standart Müzik Lisansı size, web tabanlı seyir platformları aracılığıyla dağıtılan ya da web tabanlı olmayan “endüstriyel” bağlamlarda (ticari fuarlar, konferanslar, kurumsal etkinlikler, dahili kurumsal kullanım ve satış noktası da buna dahildir) kullanılan bir Eser içerisindeki Müziği (ve tanıtım filmleri ile reklamlar içerisindeki Müziği) senkronize etmeye yönelik münhasır olmayan bir hak verir.
 • GENİŞLETİLMİŞ MÜZİK LİSANSI: Bir Geliştirilmiş Müzik Lisansı size, yalnızca Bölüm II Madde 3’te belirtilen ilgili kısıtlamalara tabi olmak üzere, bir Eser içerisinde Müziği (ve bu Esere ilişkin tanıtım filmleri ile reklamlar içerisindeki Müziği) senkronize etmeye yönelik münhasır olmayan bir hak verir.
 • COMP MÜZİK LİSANSI: Bir Comp Müzik Lisansı size, filigranlı Videoyu yalnızca bir Eserle ilgili test, örnek, comp veya taslak değerlendirme malzemelerinde senkronize etme hakkı verir. Comp Müzik Lisansı, Müziği herhangi bir biçimde kamuya dağıtmayı ya da herhangi bir nihai malzemeye dahil etmeyi açıkça yasaklamaktadır. Dijital Medya filigranını hiçbir koşulda Müzik üzerinden kaldıramazsınız
 • MÜZİĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR.

YAPAMAYACAKLARINIZ:

 1. Müziği veya Müziği kullanma hakkını (lisansınız uyarınca) içerisinde yer aldığı Eserden ayrı ve hariç olarak herhangi bir üçüncü taraf için alt lisansa tabi tutmak, tekrar satmak, kiralamak, ödünç vermek, hediye etmek ya da devretmek;
 2. İşbu belgede özel olarak belirtilen durumlar dışında Müziği tekrar satmak, tekrar dağıtmak, erişim sağlamak, paylaşmak ya da devretmek;
 3. Yukarıda “Eser” tanımı içerisinde açıkça tarif edilen yalnızca işitsel özelliğe sahip bir Eser haricinde “kayıtlar”ı, CD’leri, mp3’leri ya da Müzik içerikli ve ses dahil edilmiş herhangi bir diğer işitsel eseri üretmek, dağıtmak, satmak ya da kötüye kullanmak. Bu alt maddenin amacına uygun olarak “kayıtlar” terimi eserin her türde, şu anda bilinen veya daha sonradan evde kullanım, okulda kullanım ya da müzik kutusunda kullanım amacıyla geliştirilen, üretilen veya dağıtılan, yalnızca ses içeriğine sahip (senkronize malzemeler hariç) kopyalarını ifade eder;
 4. Müziğin pornografik, iftira niteliğinde veya karalayıcı, müstehcen, ahlaka aykırı veya yasa dışı olarak kabul edilebilecek bir şekilde, ya da herhangi bir üçüncü tarafın/tarafların herhangi bir hakkını/haklarını ihlal edecek şekilde kullanılması;
 5. Müziği herhangi bir ülkeye ihracat yasalarını, kısıtlamalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde naklederek, aktararak veya ihraç ederek ihraç yasalarını, kısıtlamalarını ya da düzenlemelerini ihlal etmek;
 6. Müziği tamamen veya kısmen kullanmak, satmak, alt lisansa tabii tutmak, çoğaltmak, dağıtmak, sergilemek, dahil etmek veya Müziği eser kütüphanesi içeriği veya indirilebilir dosya veya bunların bir parçası olarak ulaşılabilir hale getirmek ya da Müziği veya Müziği dahil eden herhangi bir türev çalışmayı diğer herhangi bir stok ürün, kütüphane veya koleksiyon içerisine eklemek;
 7. Bu sözleşme kapsamında verilen lisansın uygulanması ile bağlantılı olarak Müziğin temel düzenleme çalışmasının (ör: başlama/durma noktalarının ayarlanması, güçlenme ve zayıflama noktalarının belirlenmesi) yapılması haricinde Müziği yeniden mikslemek (remix), farklı müziklerle bir arada kullanmak (mash-up) veya başka bir şekilde değiştirmek;
 8. Müziği, Birincil içeriğin müzik olduğu yalnızca işitsel özelliğe sahip bir Ürün içerisinde kullanmak.
 • Profesyonel kullanımı ücretsiz olarak belirlenen (PRO-free) Müzikler haricinde, bu Hizmet Koşulları kapsamında Müziğin kullanımı konusunda size verilen yetki ile bağlantılı olarak herhangi bir halka açık performans lisansı gerekmesi durumunda, bu lisansın alınması için masrafları kendiniz karşılamakla sorumlu olursunuz. Bu Hizmet Koşulları kapsamında yer alan aksi hükümler dikkate alınmaksızın: a) yasa ihlali veya herhangi bir üçüncü taraf hakkının ihlalinden kaçınmak için herhangi bir yetki alanı yasasının bu Hizmet Koşulları kapsamında diğer bir şekilde yetki verilen eylemler için veya bu eylemlerle bağlantılı olarak koleksiyon toplulukları veya benzer tüzel kişilerden lisans alınmasını gerektirdiği durumlarda, bu lisansın alınmasından ve ödemesinin yapılmasından siz sorumlu olursunuz ve b) bu sözleşme hiçbir sözde “ahlaki hak” veya benzer hakkı içermemektedir. Uygun Performans Hakları Organizasyonu/Organizasyonlarına tam ve doğru “ses çizelgeleri” göndermeli ve bu ses çizelgelerinin birer kopyasını mail adresinden Dijital Medya’a sunmalısınız. Bu yükümlülük “PRO-free” olarak nitelenenler dışındaki tüm Müzikler için geçerlidir.
 • Müzik içeren Eserleri “kullanıcı tarafından üretilen” içerikleri dağıtan üçüncü taraf niteliğindeki platformlarda (ör: YouTube) (her biri bir “ÜT Platform” olarak anılacaktır) yayınlayabilirsiniz. Kendi Eserinizle senkronize edilmiş bile olsa, hiçbir Müzik üzerinde sahiplik hakkı iddia edemez veya hiçbir Müziği herhangi bir şekilde KÜİ platformlarına kaydedemezsiniz. Herhangi bir Üçüncü tarafın herhangi bir Müzik üzerinde herhangi bir sahiplik payı iddia ettiğine dair bilgi edinirseniz, Dijital Medya’u bu tür iddiaların her birinden derhal haberdar etmeyi kabul etmektesiniz.
 • Müziği telif hakkının esas olduğu bir Eser türünde kullanırken esasen aşağıdaki şekilde atıfta bulunmanız gerekir:

“Dijital Medya lisansıyla kullanılan, [Sanatçı] eseri [Müzik Parçası]”

BÖLÜM III – GARANTİ VE BEYANLAR

 1. Dijital Medya aşağıdakileri garanti ve beyan eder:
  1. Dijital Medya katılımcıları, Bölüm I veya Bölüm II’de belirlenen hakları tanımak için İçerik ile ilişkili tüm gerekli hakları Dijital Medya’a vermiştir.
  2. Değiştirilmemiş biçimde orijinal haliyle bulunan ve bu Hizmet Koşullarına ve geçerli yasalara tamamen uygun olarak kullanılan Video ve Görseller: i) hiçbir telif hakkını, ticari markayı veya başka bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyecektir; ii) üçüncü taraflara ait hiçbir gizlilik veya reklam haklarını ihlal etmeyecektir; iii) hiçbir ABD yasasını, tüzüğünü, yönetmeliğini veya düzenlemesini ihlal etmeyecektir veya iv) itibarsızlaştırıcı, iftira niteliğinde, pornografik veya müstehcen olmayacaktır.
  3. Değiştirilmemiş orijinal formundaki ve bu TOS ve yürürlükteki kanunlara tamamen uygun olan Haber Amaçlı içerik, üçüncü tarafın telif hakkını ihlal etmez, anlaşılmaktadır ki yukarıda bahsedilen garanti Haber Amaçlı içerikte gösterilen öğeler için geçerli değildir.
 • Dijital Medya, anahtar kelimelerin ve tanımlamaların doğruluğunu ve “Sadece Haber Amaçlı Kullanıma Yönelik” etiketi taşıyan Görsel İçeriğin bütünlüğünü sağlamak için ticari olarak makul çabayı sarf edecek olmakla birlikte, DİJİTAL MEDYA AŞAĞIDAKİLERLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ SUNMAMAKTA VE/VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR: I) ANAHTAR SÖZCÜK, BAŞLIK VEYA AÇIKLAMALAR VEYA II) VİDEODA SES. Açıklık getirmek açısından; Dijital Medya, anahtar kelimelerin, başlıkların veya açıklamaların ya da Videodaki herhangi bir sesin hatalı şekilde kullanılmasından kaynaklanan iddialardan dolayı hiçbir tazminat ödemeyecek veya bunlarla ilgili hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.
 • DİJİTAL MEDYA BU “GARANTİLER VE BEYANLAR” PARAGRAFINDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA YA DA HİÇBİR GARANTİ SUNMAMAKTADIR.

BÖLÜM IV – EK HÜKÜMLER

 1. Dijital Medya, kanunun gerektirdiği durumlar hariç, hiçbir koşulda para iadesi yapmakla yükümlü değildir. Aboneliğinizin süresi dolmadan önce sonlandırılmış olsa bile tüm ücretler geri ödemesizdir. Satın alma esnasında kabul edilen dönem süre boyunca size tam abonelik ücreti uygulaması için Dijital Medya’a yetki vermiş olursunuz. Dijital Medya, yaptığınız ödemelerin tamamı ya da bir kısmı için para iadesine hak kazandığınızı tespit ederse, bu para iadesi yalnızca aboneliği satın alırken bizzat sizin kullandığınız ödeme yöntemi kullanılarak yapılacaktır. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden birinde ikamet ediyorsanız ve Dijital Medya’a herhangi bir ödeme yaptıktan sonraki on dört (14) gün içinde hesabınızı iptal ederseniz, henüz hiçbir Görsel İçeriği indirmemiş veya bu tür bir içerik için lisans almamış olmanız koşuluyla, Dijital Medya iptal edilen hesap ile ilişkili olarak tarafınızdan yapılan ödemeyi iade edecektir. Hesabınızı iptal etmek için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
 2. Abonelik planınız sona erdiğinde, satın aldığınız ilk planın koşullarına tabi olarak otomatik olarak yenilenecektir. Hesap ayarlarınızı kullanarak, yenilemeden önce istediğiniz zaman otomatik yenilemeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Siz otomatik yenilemeyi doğru zamanda iptal edene kadar, Dijital Medya’un sizden yenileme ücreti tahsil etmesi için açık izninizi vermektesiniz.
 3. Dijital Medya’un ikamet ettiğiniz eyalette veya ülkede geçerli kanunlar uyarınca dolaylı vergiler ve/veya işlem vergileri (satış vergisi, katma değer vergisi, mal ve hizmet vergisi ve buna benzer diğer vergiler) alması gerektiği takdirde, bu tür herhangi bir dolaylı verginin ödenmesinden siz yükümlü olursunuz. Dijital Medya’un veya sizin doğrudan veya dolaylı vergi tahsil etmenizin veya ödemenizin gerektiği durumlarda, ikamet ettiğiniz ülkenin geçerli kanunları kapsamında bu vergileri kişisel olarak beyan etmeniz gerekebilir.
 4. “Devredilemez” ifadesi burada kullanıldığı şekliyle, bu Hizmet Koşullarında aksi özellikle öngörülmediği takdirde, İçeriğin veya İçeriği kullanma hakkının tarafınızdan hiç kimseye satılamayacağı, kiralanamayacağı, yükleme yapılamayacağı, hibe edilemeyeceği, alt lisans olarak verilemeyeceği veya başka bir kişiye devredilemeyeceği anlamına gelir. Ancak İçeriği bir üçüncü tarafa, burada belirtilen hüküm ve koşullara tabi olmak üzere ve İçeriği kullanarak ürünlerinizi yazdırmaları ve/veya imal etmeleri amacına yönelik olmak kaydıyla, bir defalığına devredebilirsiniz. Herhangi bir sosyal medya web sitesinin herhangi bir İçeriği burada verilen lisansınızı aşan bir şekilde kullandığını fark ettiğiniz takdirde, İçerikten yararlanılarak türetilmiş tüm çalışmaları söz konusu Sosyal Medya Sitesinden kaldırmayı ve İçeriğin bu şekilde kullanıldığı her bir sosyal medya web sitesini derhal Dijital Medya’a bildirmeyi kabul ediyorsunuz. Üçüncü tarafların herhangi bir İçeriği çoğaltmalarını önlemek amacıyla ticari olarak makul her türlü önlemi almayı kabul ediyorsunuz. Herhangi bir İçeriğin yetkisiz olarak çoğaltılmasından haberdar olmanız halinde lütfen support@Dijital Medya.com adresinden bize ulaşın.
 5. Dijital Medya’un bildirimi üzerine ya da herhangi bir İçeriğin tehdit niteliğinde veya gerçek bir ihlal veya başka bir hak ihlali iddiası ya da Dijital Medya’un sorumlu olabileceği başka bir iddia ile karşı karşıya olduğunu öğrenirseniz ya da Dijital Medya, makul takdirine göre işle ilgili bir risk olduğuna kanaat getirerek herhangi bir İçeriği kaldırırsa ve sizi bu konuda bilgilendirirse, masrafı size ait olmak üzere bu İçeriği bilgisayar sistemlerinizden ve depolama cihazlarınızdan (elektronik veya fiziksel) kaldıracak ve mümkünse kaldırılan İçeriği artık kullanmayacaksınız. Dijital Medya size ücretsiz olarak benzer bir İçerik sağlar (benzerlik Dijital Medya tarafından makul bir ticari muhakeme bazında belirlenecektir) fakat bu İçerik, bu Hizmet Koşulları kapsamındaki hüküm ve koşullara tabii tutulur.
 6. Herhangi bir Görsel İçeriği bir müşteri için oluşturulan veya bir müşteriye iletilen çalışma ürününün bir parçası olarak kullanırsanız, Dijital Medya’un makul talebi doğrultusunda söz konusu müşterilerin kimliklerini Dijital Medya’a beyan edeceksiniz.
 7. Bu Hizmet Koşullarını işvereniniz ya da başka bir kurum adına kabul ediyorsanız, bunun için gerekli olan tüm hak ve yetkilere sahip olduğunuzu garanti ve beyan etmiş olursunuz. Böyle bir yetkiniz olmaması halinde bu Hizmet Koşullarının ihlali ile ilgili olarak Dijital Medya’a karşı kişisel sorumluluğunuz olduğunu kabul etmiş olursunuz. Kamuya açık müşteri listesi dahil olmak üzere Dijital Medya’un tanıtım materyallerinde ticari markalarınızı kullanmak üzere Dijital Medya’a dünya çapında geçerli olan ve münhasır olmayan sınırlı bir lisans vermiş bulunuyorsunuz. Dijital Medya’un ticari markalarınızı kullanımı; kullanım zamanında yürürlükte olan, Dijital Medya’a sağlamış olduğunuz ticari marka kullanım politikalarınıza daima uyacaktır ve bu kullanım her zaman sizin lehinize olacaktır. Dijital Medya, legal-notices@Dijital Medya.com adresine e-posta ile yapacağınız marka kullanımının sonlandırılması talebinin alınmasından itibaren otuz (30) gün içerisinde ticari markanızın herhangi bir özel kullanımını sonlandırmak için ticari açıdan makul düzeyde çaba sarf edeceğini kabul eder.
 8. İndirebileceğiniz Görsel İçerik sayısı, satın aldığınız ürüne bağlı olarak değişir. Bu Hizmet Kullanım Koşulları uyarınca, bir gün, ürünü satın aldığınız saatten başlayarak yirmi dört (24) saatlik bir zaman dilimi olarak tanımlanır. Bir ay; ürünü satın aldığınız tarihte (bu tarih dahil olmak üzere) başlayan ve (i) bir sonraki aydaki alışverişinizle aynı gün veya (ii) bir sonraki ayın son günü (hangisi daha erkense) biten takvim ayı olarak tanımlanır. Örneğin 5 Mart’ta aylık abonelik satın alırsanız 5 Nisan’da yenilenir. 31 Ağustos’ta aylık abonelik satın alırsanız aboneliğiniz 30 Eylül’de yenilenir.
 9. Taraflar, diğer tarafın yazılı onayı olmadan bu anlaşmayı devredemez; ancak Dijital Medya, bu anlaşmayı bir bağlı şirkete, Dijital Medya grubundaki bir iştirake, Dijital Medya’un dahil olduğu bir birleşme veya diğer kurumsal yeniden organizasyon sonucu ortaya çıkan tüzel kişiye ya da Dijital Medya’un varlıklarının ya da esas sermayesinin tamamını veya maddi bir kısmını satın alan tüzel kişiye devredebilir.
 10. Kuponda aksi belirtilmediği sürece, bu sözleşme kapsamındaki bir satın almaya uygulanan kupon veya indirim kodu sadece bu satın alım için yapılan ilk ödemede kullanılabilir.
 11. Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir maddesinin, yetkili yargı alanının düzenleyici ya da yasal herhangi bir kurumu tarafından geçersiz ya da uygulanamaz olduğunun belirlenmesi halinde, bu durum sadece geçersiz ya da uygulanamaz olduğu belirlenen kısım ile sınırlandırılacak ve o maddenin kalan bölümlerini ya da Hizmet Koşullarının başka herhangi bir bölümünü etkilemeyecek, böylelikle etkilenmeyen bu Hizmet Koşulları tam olarak geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.
 12. Bu Hizmet Koşullarına veya bu Hizmet Koşulları kapsamında lisansladığınız İçeriği kullanımınıza dair sorularınızla ilgili olarak Dijital Medya veya temsilcileri tarafından verilen her türlü bilginin yalnızca bu Hizmet Koşullarını yorumlama amacı taşıdığını ve hukuki tavsiye niteliğinde olmadığını açıkça kabul edersiniz. Dijital Medya size hukuki tavsiyede bulunamaz ve Dijital Medya veya temsilcileri tarafından sağlanan geri bildirimlerle ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.
 13. Bu Hizmet Koşulları’nın sadece bu sözleşmenin taraflarının karşılıklı çıkarları için imzalandığı ve bu Hizmet Koşulları’nın üçüncü taraflara yönelik hiçbir fayda, hak, görev ya da yükümlülük getirmediği açıkça anlaşılmış ve bu hususlarda mutabık kalınmıştır.
 14. Bu sözleşmenin veya Dijital Medya ile aranızda mevcut başka bir sözleşmenin hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeniz halinde, Dijital Medya, yasal ve/veya hakkaniyet gereğince sahip olduğu diğer haklarına ilave olarak, hesabınızı önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olacaktır. Hesabınızın ihlal nedeniyle iptal edilmesi halinde, Dijital Medya, ödediğiniz hiçbir ücreti iade etmekle yükümlü olmayacaktır.
 15. Aksi burada açıkça belirtilmedikçe, Dijital Medya, Görsel İçerikte görülebilir olan kişiyi tanımlayıcı bilgilerin, videodaki müziğin veya başka bir sesin, ticari markaların, ticari takdim şeklinin veya telifli tasarımların veya herhangi bir Görselde tasvir edilen sanat eserlerinin veya mimarinin kullanımıyla ilgili olarak hiçbir hak veya garanti vermez. Dijital Medya yalnızca, Dijital Medya web sitesinde açıkça belirtilen yerlerde, model veya mülkiyet hakkı devir beyanlarına sahiptir.
 16. Dijital Medya’un burada satın alınan herhangi bir lisans kapsamındaki yükümlülüğü, müşterinin tazminat talebinden haberdar olduğu veya haberdar olması gereken tarihte bu lisans için geçerli olan “Yükümlülük Sınırı”nı aşmayacaktır ve bu noktada söz konusu Görsel İçeriğin kaç defa lisanslandığının veya Görsel İçeriğin tarafınızca kaç defa kullanıldığının hiçbir önemi yoktur.
 17. Bölüm IV’de özellikle belirtilmediği sürece, hiçbir durumda Dijital Medya web siteleri ve/veya buralarda yer alan görsel İçeriğin kullanılmasıyla ya da kullanılamamasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkacak taleplerde, Dijital Medya’un size ve sizin üzerinizden talepte bulunan üçüncü kişilere karşı toplam sorumluluğu (sözleşmeye bağlı, haksız fiil sorumluluğu, ya da başka türlü), söz konusu Görsel içerik lisansı için Dijital Medya’un sizden tahsil ettiği para miktarını aşmayacaktır.
 18. Ne Dijital Medya ne de görevlileri, çalışanları, yöneticileri, üyeleri, hissedarları, yönetim kurulu üyeleri ya da tedarikçileri, burada açıkça belirtilmediği sürece, Görsel İçeriği kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir genel, cezai, özel, dolaylı, sonuçsal ya da arızi zarardan, ya da kâr kaybından ya da herhangi bir başka zarardan, maliyetlerden veya kayıplardan, Dijital Medya’un bu anlaşmayı ihlalinden ya da başka herhangi bir nedenden dolayı, Dijital Medya böyle hasarların, maliyetlerin ya da kayıpların olabileceği hususunda önceden uyarılmış bile olsa, size ya da diğer başka bir kişi ya da kuruma karşı yükümlü olmayacaktır.
 19. Bölüm III’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, tüm Görsel İçerik, ihlal durumunun olmaması, ticari elverişlilik ya da belirli bir amaç için uygunluk gibi ima yoluyla garantiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, hiçbir açık ya ima yoluyla garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Bazı İçerikler, eğer bu İçerikler belirli bir bağlamda kullanılmış ya da değiştirilmişse, ilave izin gerektiren unsurlar içerebilir. Görsel İçerikte eğer böyle bir değişiklik yaparsanız ya da Görsel İçeriği böyle bir bağlamda kullanırsanız, bundan dolayı gerekli olan her türlü ilave iznin alınmasından sadece siz sorumu olacaksınız.
 20. Dijital Medya, Görsel İçeriğin, Dijital Medya web sitelerinin ya da diğer materyallerin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını ya da kesintisiz veya hatasız kullanılabileceğini garanti etmez. İçeriğin kullanımı, kalitesi ve performansı ile ilgili risklerin tümü tamamen size aittir.
 21. Bir hesap açmak için hileli kredi kartı bilgileri kullanmanız veya Dijital Medya’u etkileyen suç faaliyetinde bulunmanız durumunda, Dijital Medya, İnternet suçları şikayet merkezi www.ic3.gov adresi üzerinden suç duyurusunda bulunacaktır.
 22.  YÜRÜRLÜK TARİHİ: 1 Temmuz 2019